The Arundhati Foundation is fortunate to have many well-wishers.
We acknowledge our patrons and appreciate their support and help through our endeavour.

 • Achyut S Tambwekar
 • Ananthvikas Jayaram
 • Anita Muthukumar
 • Anuradha Mahajan
 • Arati Bedekar
 • Arun Subramanian
 • Benoy Chatterjee
 • Chandar Sundaram
 • Chitra Dhume
 • Colleagues from the SAN team in NetApp
 • Dipak Mane
 • Gowthamy Chowdhary
 • Jaikumar Periyannan
 • Jis Joy
 • Jui Choudhuri
 • K Ravindran
 • Kelini Saolapurkar
 • Kesavadas
 • Mala Shyam Kokku
 • Manohar Dhume
 • Manoj Kabre
 • Manorama Joshi
 • Megha Page
 • N G Jayasimha
 • Netsurion
 • Nita Adyanthaya
 • Nita George
 • Prasanna Bhaskar
 • Rajesh Dhume
 • Ramesh A Dhume
 • Sandhya Rao
 • Sangeeta Keskar
 • Sanjay Khurana
 • Saranya T
 • Saolapurkar and Associates
 • Sarvesh Faldessai
 • Savita Thakur
 • Smitha Jayaram
 • Soumitra Sen
 • Sriya Visalakshy
 • Sundararaman Chinnaraj
 • Sunita Wheeler
 • Susan Mathew
 • T R Sachin
 • Upendra Ram
 • Underwriters Laboratories
 • Usha Vadrana
 • Venkitachalam R A
 • Vijay Joshi